Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Waarom Oase?


 • Persoonlijke aandacht voor kind en ouder
 • Deskundig team
 • Flexibele opvang mogelijkheden
 • Lage tarief inclusief luiers en dagelijks warme maaltijd
 • Educatief programma voor iedereen
 • Dagelijks open van 7.30 tot 18.00
Wat maakt Oase bijzonder?


 • Kleinschalig opvang
 • Laagdrempelig
 • Kinderopvang en voorschool in een
 • Vaste gezichten
 • Spel-inloop

Werkwijze

Werkmethode veiligheid en gezondheid

De werkmethode geeft een duidelijk beeld over hoe Oase omgaat met veiligheid en gezondheid. Vanuit de jaarlijkse risico inventarisatie is deze werkmethode ontstaan. De risico's worden weer nader bekeken en in sommige gevallen herzien, ook worden er nieuwe risico's beschreven. Voor iedere risico uit de inventarisatielijst is in de werkmethode afzonderlijk een oplossing voor beschreven. Zo is duidelijk te zien hoe Oase op allerlei aspecten handelt.

De werkmethode veiligheid en gezondheid en ook de risico inventarisaties kunt u op kantoor inzien

Werkinstructies en protocollen

De werkinstructies binnen Oase zijn van groot belang in onze dagelijkse bezigheden. Voor alle bezigheden en activiteiten is er een werkinstructie gemaakt waarin duidelijk wordt beschreven hoe er te werk gegaan moet worden. Aan bijna alle instructies is een protocol verbonden. Zo is duidelijk te zien hoe Oase op allerlei aspecten handelt en er wordt verwacht dat alle betrokkenen daadwerkelijk zo te werk gaan.

De werkinstructies en protocollen kunt u op kantoor inzien

VVE Certificering

Kinderdagverblijf Oase is VVE Piramide gecertificeerd.

Wat is VVE precies

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen.

Met VVE is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • kunstzinnige ontwikkeling
 • ontwikkeling van de waarneming
 • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Deze Piramide-projecten
Projecten zijn de basis van Piramide. Die gaan over voor kinderen aansprekende onderwerpen, zoals thuis, lente, kunst en verkeer.
Elk jaar staan – op een steeds hoger niveau – dezelfde thema's op het programma, met een andere invulling, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.