Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Waarom Oase?


 • Persoonlijke aandacht voor kind en ouder
 • Deskundig team
 • Flexibele opvang mogelijkheden
 • Lage tarief inclusief luiers en dagelijks warme maaltijd
 • Educatief programma voor iedereen
 • Dagelijks open van 7.30 tot 18.00
Wat maakt Oase bijzonder?


 • Kleinschalig opvang
 • Laagdrempelig
 • Kinderopvang en voorschool in een
 • Vaste gezichten
 • Spel-inloop

Groepen

Uitdagende groepsruimte
Wij gaan uit van wat uw kind nodig heeft. De inrichting van de groepsruimte en de andere speelruimtes spelen in op de behoefte van de kinderen. De ruimtes bieden veel uitdaging, maar ook plekken om tot rust te komen. Ook kan uw kind er volop spelen - en dus positieve sociale contacten aangaan - met andere kinderen. Ook buiten is er voldoende ruimte voor uw kind om lekker te spelen en uit te waaien.

Stamgroepen

Oase werkt met horizontale groepen:

 • Een babygroep tot ca. 24 maanden
 • Een peutergroep vanaf ca. 24 maanden tot de basisschoolleeftijd

De indeling in leeftijd wordt niet strikt gehanteerd. Ieder kind heeft zijn eigen tempo in ontwikkeling en tussen de kinderen van dezelfde leeftijd kan verschil bestaan. Bij de groepsindeling zijn zowel de groepsgrootte als de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind van belang, zodat het kind zich kan handhaven en thuis voelen in de groep. Oase kiest voor een horizontale groep zodat de kinderen zijn samengebracht met andere kinderen die qua ontwikkeling op hetzelfde niveau zitten.

Groepsgrootte

Het aantal in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

 • De leeftijd van de kinderen
 • De beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf
 • In de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is vastgelegd hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn
 • Bij Oase komt dit neer op
 • 9 Kinderen in de babygroep
 • 12 Tot 16 in de peutergroep

Openingstijden

Tussen 7.30 uur en 9.00 uur kunt u uw kind brengen. Als u uw kind een keer later/vroeger wilt brengen of eerder/later wilt ophalen dan de reguliere tijden, dan is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat de leidsters hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep zo min mogelijk verstoord wordt. Tussen 16.30 en 18.00 uur kunt u uw kind weer komen halen en krijgt u verslag van de gebeurtenissen van die dag.

De opvang tussen 7.30 en 8.00 is alleen voor de ouders die daar daadwerkelijk gebruik van willen maken en wordt niet in rekening gebracht voor de ouders die hun kinderen vanaf 8.00 brengen.

Bij Kinderdagverblijf Oase kunt u dagen ruilen (met uitzondering van ziektedagen), mits er plaats is.