Groepslessen bij Kinderdagverblijf Oase in Amsterdam

Kinderen verblijven vaak een aanzienlijke tijd op een kinderdagverblijf. Het is belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen en voldoende stimulans en
prikkels krijgen. Daarom kijken we bij de groepsbepaling niet alleen naar de leeftijd van uw kind, maar ook naar de snelheid en het niveau van de ontwikkeling.

Icoon groepen

Groepen

Icoon openingstijden

Openingstijden

Groepen

Uitdagende groepsruimte

We spelen in op de behoefte van uw kind. Onze groeps- en speelruimtes zijn zo ingericht dat ze deze behoeften ondersteunen. Uw kind vindt hier veel uitdaging, maar er zijn ook genoeg plekken om even tot rust te komen. Het vormt een ideale omgeving waar uw kind spelenderwijs sociaal contact kan aangaan met andere kinderen. Hiernaast hebben we ook een buitenplaats waar uw kind lekker kan spelen en uitwaaien. 

Bekijk ons dagprogramma

Stamgroepen

In ons kinderdagverblijf werken we met horizontale groepen: 

  • Een babygroep tot ongeveer 24 maanden
  • Een peutergroep vanaf ongeveer 24 maanden tot de basisschoolleeftijd


We hanteren deze indeling niet heel strikt: ieder kind ontwikkelt zich namelijk in zijn/haar eigen tempo waardoor in dezelfde leeftijdsgroepen een verschil kan ontstaan. Bij de groepsindeling letten we zowel op de groepsgrootte als op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind, zodat het kind zich goed handhaaft en thuis voelt in de groep. 

Groepsgrootte

Hoeveel kinderen er in een groep zitten, is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De leeftijd van de kinderen
  • De beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf


In de Wet 'Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen' is vastgelegd hoeveel kinderen er in een groep mogen en hoeveel vierkante meter vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn. Voor ons komt dit neer op: 

  • 9 kinderen in de babygroep
  • 12 tot 16 kinderen in de peutergroep

Openingstijden van Kinderdagverblijf Oase

U kunt uw kind tussen 07:30 en 09:00 uur naar ons kinderdagverblijf brengen. Natuurlijk is het mogelijk dat u uw kind een keer eerder of later brengt of ophaalt. Wij vragen u dan wel vriendelijk om van tevoren contact op te nemen, zodat onze leidsters hiermee rekening kunnen houden. Op deze manier wordt de groep ook zo min mogelijk verstoord. U kunt uw kind weer ophalen tussen 16:30 en 18:00 uur en wij laten u dan weten hoe de dag is verlopen.


De opvang tussen 07:30 en 08:00 uur is alleen voor de ouders die hier daadwerkelijk gebruik van maken. Hiervoor dienen ouders een kleine bijdrage te geven. Ouders die hun kinderen om 08:00 uur brengen, hoeven deze kosten niet te betalen. We bieden flexibele opvang, wat betekent dat u ook dagen kunt ruilen (met uitzondering van ziektedagen). Dit is echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid.